Betekenis logo

Om de herkenbaarheid van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten te vergroten en een stukje eenheid als wereldkerk te waarborgen is er een logo ontworpen, waar officiƫle kerkelijke instanties gebruik van maken.

In het logo zijn verschillende symbolen te herkennen:

1. Een open Bijbel
De open Bijbel vormt de basis van het ontwerp en vertegenwoordigt het bijbelse fundament voor de geloofspunten van de kerk. Het is dusdanig afgebeeld dat het een volledige acceptatie van Gods woord suggereert.

2. De vlam
Er is ook een vlam te zien, bestaande uit drie lijnen. Deze lijnen staan voor de drie engelen uit Openbaring 14, die rondom de aarde cirkelen en onze opdracht om het evangelie te verspreiden over de hele wereld. De totale vorm symboliseert de Heilige Geest.

3. Het Kruis
In het midden van het plaatje is een kruis te ontdekken. Dit staat symbool voor het goede nieuws dat redding brengt. Gepositioneerd in het centrum van de afbeelding, laat dit zien dat het offer van Christus centraal staat in ons geloof. Een ander detail is dat de Bijbel en de vlam samenkomen in het kruis.

4. Rechte lijnen omhoog
De rechte lijnen omhoog (bij de bovenste vlam) duiden op het belang van de opstanding en ter hemel voering bij de wederkomst van Christus. De ultieme focus van ons geloof.

Naam
Ook in de naam van de kerk wordt de identiteit snel duidelijk. Naast de vele overeenkomsten en het geloof in de almachtige God, komen in de naam unieke kenmerken voor adventisten naar voren.

Zevende-dags geeft een hint over de waarde die aan de sabbat wordt gehecht.

Adventist duidt op een hoop en zekerheid op een betere toekomst, wanneer Christus weerkomt.

Terug naar overzicht ‘over ons’