Samenkomsten op Sabbat (zaterdag)

Adventisten hebben een samenkomst van twee uur. Het eerste uur is gereserveerd voor Bijbelstudie – wij noemen dat de sabbatschool – en het tweede uur is bestemd voor de Eredienst.

Sabbatschool
Van 10.00-11.00 uur is er gelegenheid voor bijbelstudie.  Elk kwartaal is er een nieuw thema; dit kan een onderwerp zijn zoals bijvoorbeeld het leven van de koningen van Israël, verlossing of genade maar kan ook een bijbelboek zijn dat in 13 weken wordt besproken. Een ieder wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de discussie.

De kinderen hebben hun eigen programma.

Eredienst
Na dit uur van bijbelstudie is er van 11.00- tot ca. 12.00/12.15 uur een eredienst zoals dat ook bij andere protestantse kerken gebruikelijk is. Deze dienst wordt ingeleid door een ouderling en vervolgens verder ingevuld door de predikant. Voor de kleinsten van de gemeente is er vlak voor de preek een kinderverhaal.
De liederen tijdens onze diensten worden begeleid door een combo.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

Daarnaast zijn er ook diverse huis/gespreksgroepen en elke eerste sabbat van de maand is er op sabbatmiddag een Bijbelstudie.

Terug naar overzicht ‘over ons’