Ebooks (epub)

Misvattingen over de eindtijd - Steve Wohlberg

Op geen enkel onderdeel van het Christendom bestaan méér verkeerde uitleggingen dan op het punt van profetieën. Helder en met Bijbelse nauwkeurigheid laat Misvattingen over de Eindtijd zien, dat er op dit moment enorme misvattingen de media overstromen. En dat geldt ook voor veel sensationele publicaties over de profetieën in onze tijd.

Dit boek onderzoekt nauwkeurig de fijn uitgesponnen, maar verzonnen theorieën over de Geheime Opname, over de Zeven jaar van Benauwdheid, over de antichrist en over de moderne Joodse staat. Dit boek is geen nieuwigheid. Het is onderbouwd met beproefde leeropvattingen van veel van de meest beroemde geleerden binnen het Christendom. Dit boek laat de Bijbel voor zichzelf spreken over verleden, heden en toekomst.

Download het boek hier:  Misvattingen over de eindtijd

of klik op het plaatje - Geschikt voor Ereader, Ipad, of Androïd

De weg naar Christus - E.G. White

De titel van dit boekje maakt duidelijk waarvoor het geschreven is: Het richt ons allen op Jezus, de Enige die in ieders noden kan voorzien. Hij leidt de voeten van de hulpelozen, benauwden en twijfelachtigen stap voor stap naar ‘het pad van werkelijke vrede’. Deze rust en vrede zijn alleen te verkrijgen door zich volkomen over te geven en te vertrouwen op de onwankelbare reddende genade en de vasthoudende kracht van de Vriend van zondaars. De liefdevolle Verlosser zegt tot elk oor: ‘Kom tot Mij.’ Zijn hart gaat vol liefde uit naar allen die van God zijn afgedwaald. Volg deze schreden naar Christus door diep in thema’s te bestuderen zoals ‘Berouw’, ‘Toewijding’, ‘Geloof en aanvaarding’, ‘Groeien in Christus’, ‘Het kennen van God’, etc.

Download het boek hier:  De weg naar Christus
of klik op het plaatje – Geschikt voor Ereader, Ipad, of Androïd

Het maakt wel uit wat je gelooft - Reinder Bruinsma

Van dit populaire boekje verscheen een aantal drukken. In een tiental hoofdstukken wordt in gemakkelijk leesbare stijl uiteengezet waar het in het adventisme om gaat.

Het werd geschreven door dr. Reinder Bruinsma.
In 2016 is hier een Ebook versie van verschenen.

Download het Epub boek hier: het-maakt-wel-uit-wat-je-gelooft
(of klik op het plaatje)  - Geschikt voor Ereader, Ipad, of Androïd

De dag die God schiep - Reinder Bruinsma

In den beginne schiep God de aarde. We vinden daar de indeling van dagen. Eén dag werd benoemd; de zevende dag, de sabbat. Wat is de betekenis van de sabbat? Hoe dacht Jezus over de sabbat? Waarom gingen mensen de zondag vieren? Welke dimensies heeft sabbatviering vandaag en in de toekomst?

Originele uitgave 1988, uitgegeven als Ebook: april 2016

Download hier het epub boek, (of klik op het plaatje) -  geschikt voor Ereader, Ipad en Androïd

Een sabbatsreis van Genesis naar Openbaring

Door de invloed van het christendom is de zondag de algemeen aanvaarde rustdag. De Bijbel, de norm voor de christen, geeft echter geen enkele aanwijzing voor de zondagsrust. De enige dag die apart gezet als geheiligd en gezegend, is de zevende dag van de week, de zaterdag of de sabbat.

De schrijfster van dit boek neemt u mee op reis langs vrijwel alle Bijbelteksten die van belang zijn voor een beter begrip van het doel en de betekenis van de zevende-dags sabbat.
In directe en eenvoudige taal, bespreekt ze de teksten; neemt ze de belangrijkste argumenten voor zondagviering onder de loep; presenteert ze inzicht in de geschiedenis en de feiten van de zondagsviering en geeft ze tips voor een praktische benadering van de christelijke sabbatviering.
Een boek dat u, voor wat betreft de Bijbelse rustdag, met beide benen terug op de grond zet!

Download hier het E-book Een sabbatsreis van Genesis naar Openbaring (of klik op het plaatje) - geschikt voor Ereader, Ipad en Androïd

De waarheid telt - Prof. Dr. Walter Veith

Nooit eerder is het geloof in het Woord van God zo ondermijnd als tegenwoordig. We leven in een eeuw van compromissen. In het belang van vrede en harmonie wordt de waarheid vaak opgeofferd. Er wordt beweerd dat alle religies gelijk zijn en dat ondanks de verschillen in leer en aanpak ze allemaal naar God leiden. Deze gedachte heeft geleid tot grotere samenwerking tussen godsdiensten, en binnen het christendom zelf worden de oude strijdpunten begraven! De waarheid van de Bijbel wordt getoetst in het licht van de vervulling van de profetieën en de grote archeologische ontdekkingen van onze tijd. Bovendien worden de profetieën van Daniël en de Openbaring betreffende onze tijd behandeld in het licht van de huidige situatie in de wereld. Wij geloven dat Gods waarheid uiteindelijk zal triomferen. Hij is absoluut betrouwbaar en de weg waarop Hij ons uitnodigt te gaan is het reizen waard.

Download hier het E-book (epub) De Waarheid Telt  (of klik op het plaatje)  - geschikt voor Ereader, Ipad en Androïd

Of bestel het boek bij 'Bazuin te Sion'

Ongelooflijk - Rudy Dingjan

Dit boek geeft in korte hoofdstukjes van twee pagina’s weer waar liefde vandaan komt. Liefde blijkt tweedehands te zijn. En eigenlijk kan dat ook niet anders, want de mens is geschapen naar Gods evenbeeld en God is liefde. Die liefde kunnen we doorgeven.

Rudy Dingjan brengt op heldere wijze naar voren dat de liefde van God komt. God is op ongelooflijke wijze op zoek naar de mens.

Het boek neemt ons mee op reis van Genesis tot en met Openbaring, om te ontdekken wie God nu eigenlijk is en waar hij voor staat. De conclusie is de titel van dit boek geworden: Ongelooflijk!

Uitgegeven door het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Nederland.

Het boek is te downloaden op www.ongeloofijk.info

Profeten en koningen

Dit boek, deel twee van de reeks van vijf boeken, van de conflictserie, begint waar het vorige boek ophoudt, n.l. bij de regering van koning Salomo en eindigt met de ballingschap en het herstel van een klein overblijfsel.

Het geeft de lezer niet alleen een helder overzicht van een bewogen periode in de bijbelse geschiedenis, maar laat hem steeds de lessen die daaruit te halen zijn, zien die vandaag nog even belangrijk zijn.

Ellen White ziet de geschiedenis in de eerste plaats in het licht van een groot kosmisch gebeuren: de strijd tussen goed en kwaad - tussen God enerzijds en de satan aan de andere kant.
Zij probeert de geschiedenis van Gods volk te schilderen op de manier zoals Gods de gebeurtenissen ziet.

Download het Ebook door op het plaatje te klikken.

De weg tot gezondheid - E.G.White

In goddelijke kracht zijn de ware geneesmiddelen. Iedereen moet kennis hebben van natuurlijke geneesmiddelen en hoe die toe te passen. Het is volstrekt noodzakelijk de principes te begrijpen inzake de behandeling van zieken zowel als een praktische training te hebben, waardoor men in staat is deze kennis toe te passen. Het afstand doen van schadelijke gewoonten vereist opoffering. Maar tenslotte zal men zien dat de natuur, als zij niet gehinderd wordt, haar werk wijs en goed doet. Degenen die volharden in gehoorzaamheid aan haar wetten, zullen beloond worden met gezondheid van lichaam en geest.

Download het Ebook door op het plaatje te klikken