Bijeenkomsten

Adventisten hebben een samenkomst van twee uur. Het eerste uur is gereserveerd voor Bijbelstudie - wij noemen dat de sabbatschool - en het tweede uur is bestemd voor de Eredienst.

Sabbatschool
Van 10.00-11.00 uur is er gelegenheid voor bijbelstudie.  Elk kwartaal is er een nieuw thema; dit kan een onderwerp zijn zoals bijvoorbeeld het leven van de koningen van Israël, verlossing of genade maar kan ook een bijbelboek zijn dat in 13 weken wordt besproken. Een ieder wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de discussie.

De kinderen hebben hun eigen programma.

lees meer

Waar kunt u ons vinden
Wat geloven adventisten
Geloofspunten
Betekenis logo
Ontstaan en groei van de Adventgemeente Leiden
Geschiedenis van de ZDA kerk
Betekenis logo