Wie zijn wij?

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten (dat is de officiƫle naam, maar ook de kortere benaming Adventkerk wordt vaak gebruikt) is een protestantse kerk die ontstond in het midden van de negentiende eeuw.

lees verder

Samenkomsten op sabbat

Adventisten hebben een samenkomst van twee uur. Het eerste uur is gereserveerd voor Bijbelstudie - wij noemen dat de sabbatschool - en het tweede uur is bestemd voor de Eredienst.

lees verder

Waar kunt u ons vinden?

Onze bijeenkomsten zijn vanaf 1 maart 2018 in het kerkgebouw 'De Regenboog', Mauritslaan 12, 2341 EM Oegstgeest.

lees verder

Wat geloven adventisten?

Op grond van de Bijbel zijn zevende-dags adventisten tot een aantal conclusies gekomen. Dit zijn de belangrijkste:
Adventisten geloven in de drie-enige God-Vader, Zoon en heilige Geest.

lees verder

28 geloofspunten

1. De Heilige Schrift
De Heilige Schrift, het Oude en het Nieuwe Testament, is het geschreven Woord van God, door goddelijke inspiratie overgeleverd aan "heilige mensen Gods"

lees verder

Betekenis logo

Om de herkenbaarheid van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten te vergroten en een stukje eenheid als wereldkerk te waarborgen is er een logo ontworpen, waar officiƫle kerkelijke instanties gebruik van maken.

lees verder

Geschiedenis Adventisme

In de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw vond in het noordoosten van de Verenigde Staten een omvangrijke opwekking plaats in de protestantse kerken. Deze ging gepaard met een diepe belangstelling voor de profetische gedeelten van de Bijbel.

lees verder

Ontstaan en groei gemeente Leiden

Nadat voor het eerst in 1901 berichten van Leiden (11 leden) en in 1902 (12 leden) gemeld worden in de verslagen, komt de gemeente Leiden vanaf 1904 niet meer voor in de kwartaalberichten.

lees verder